“DERSU UZALA” (PSRS, Japāna / 1975)

Režisors Akira Kurosava, 162’

Filmas galvenais varonis ir Dersu Uzala visu mūžu dzīvojis Sibīrijas nomalē. Kad viņš nejauši sastop krievu armijas kartogrāfu grupu, ko vada kapteinis Vladimirs Arseņjevs, abas puses vienojas, ka Dersu kļūs par zinātnieku gidu. Dersu stāsti ir aizraujoši, viņš arī pierāda, ka ir labāks mednieks un šāvējs par iebraucējiem, un sniega vētras laikā izglābj kapteiņa dzīvību. Karavīru un Dersu starpā izveidojas cieņas un pieķeršanās pilnas attiecības. Kapteinis uzaicina mednieku dzīvot pie sevis pilsētā. Arseņjeva ģimene nonāk saskarē ar Dersu stāstiem un pavisam citādo dzīves uztveri. Taču pilsētas dzīve izrādās Dersu nepiemērota, un viņš izlemj atgriezties pie pirmatnējās dabas. Arseņjevs viņam atvadoties atdāvina savu labāko šauteni. Pēc ilgāka laika kapteinis dodas draugu uzmeklēt…

Galvenajās lomās: Jurijs Solomins, Maksims Munzuks