Priekšlasījums “Par mikrovēstures liecībām un to lomu laikmetīgajā mākslā”

(Kurators Kaspars Vanags)