Priekšlasījums “Vēsturiskais un laikmetīgais – dialogs laikā un telpā”

(Mākslas zinātniece Inese Baranovska)