Koka pūšaminstrumentu kvintets Carion (Dānija);

Programmā: Žaks Ibērs, Ģerģs Ligeti, Francis Lists, Karls Nilsens, Dmitrijs Šostakovičs

Pūtēju kvinteta Carion pieraksta adrese ir Dānijā, taču par divām piektdaļām šis ansamblis ir Latvijai piederīgs, jo tajā spēlē klarnetists Egīls Šēfers un obojists Egils Upatnieks. Preses atsauksmes ir slavinošas – starptautiskiem panākumiem rotāto kvintetu cildina par nevainojamu mūzikas izjūtu, perfektu saspēli, skatuves šarmu, gaumīgu repertuāra izvēli. Vispārējais uzskats – Carion ar spēles manieri un skatuvisko darbību piešķīris klasiskajam pūšaminstrumentu kvintetam jaunu jēgu un dzīvību. Carion ieskaņojumus var klausīties ar milzu baudu, taču pa īstam šī kvinteta uzstāšanos var novērtēt tikai koncertā. Svarīgi piebilst, ka mūziķi koncertos spēlē no galvas – kā īsteni aktieri viņi pilnībā nododas skaniskās informācijas vēstīšanai, un te nozīme katrai grimasei, katram smaidam, katram žestam. Cēsu koncertā Carion prezentēs 2015. gada lieljubilāra (Aspazijas, Raiņa un Sibēliusa vienaudža) Karla Nilsena Kvintetu, kam līdzās tiks liktas Ģerģa Ligeti vijīgās bagatelles, Dmitrija Šostakoviča pievilcīgās raksturdejas, Franča Lista apdarinātās Paganīni etīdes pārveids un Žaka Ibēra šarmantie nieciņi.